Allosaurus

Allosaurus

Allosaurus,  "farklı kertenkele" anlamına gelmektedir. Bu isim ona "S" şeklindeki boynu ve diğer dinozorlardan farklı olan omurgası nedeniyle verilmiştir...

Amargasaurus

Amargasaurus

Amargasaurus adını ilk ve tek fosilinin bulunduğu La Amarga bölgesinden almaktadır ve Türkçeye "La Amarga Kertenkelesi" olarak çevirilebilir. Dört ayağı üzerinde yürüyen Amargasaurus, 10 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe erişebilirdi...

Baryonyx

Baryonyx

Baryonyx, "Ağır Pençe" anlamına gelmektedir. Bu isim ona ön ayaklarının ilk parmağında bulunan yaklaşık 30 cm uzunluğundaki devasa pençe sebebiyle verilmiştir...

Brachiosaurus

Brachiosaurus

Bugüne dek bulunmuş en büyük dinozor olan Brachiosaurus, ismini devasa boyutlarına ithafen almıştır. Uzun boynu 16 metre yüksekliğe ulaşabilirken boyu 25 metre ve ağırlığı ise 30 ton kadardı...

Deinosuchus

Deinosuchus

Adının anlamı "korkunç timsah" olan Deinosuchus, günümüzde yaşayan timsahların en eski akrabalarındandır. Boyu 10 metreyi bulan Deinosuchus hem karada hem de suda avlanabilmekteydi...

Dilophosaurus

Dilophosaurus

Dilophosaurus, "iki ibikli kertenkele" anlamına gelen adını, kafasında bulunan iki kemiğin oluşturduğu çıkıntılardan ötürü almıştır. Boyu 7 metre ve yüksekliği yaklaşık 2 metre olan bu yırtıcının en önemli özelliklerinden biri avlarına püskürttükleri zehirli salgılarıydı...

Diplodocus

Diplodocus

Adını çatallı omurundan alan Diplodocus en büyük otoburlardan biridir. Boyu 30 metre, yüksekliği 5 metre ve ağırlığı neredeyse 115 tona ulaşabilen bu dev dinozor oldukça yavaş hareket eder ve ağaçlardan beslenirdi...

Maisaura

Maisaura

Adının anlamı "iyi anne kertenkele" olan Maiasura bu adı yavrularını yuvalarında beslediğine ve onları büyüyene dek kollamasından almıştır. 9 metre boya ulaşabilen bu otobur dinozorun çayırlarda sayısı 10...

Ornithomimus

Ornithomimus

Ornithomimus "kuş taklidi" anlamına gelmektedir ve bu ismi kuşa benzer kafası nedeniyle almıştır. 5 metre uzunluğa ve 7 metre yüksekliğe erişebilen bu dinozor üç parmaklı iki ayağı üzerinde yürürdü...