Oviraptor

Oviraptor

İsmi "yumurta hırsızı" anlamına gelen Oviraptor, bu adı başka türlerin yumurtalarıyla birlikte bulunan fosilleri nedeniyle almıştır. Papağana benzer dişsiz gagası ile ibiği dikkat çekicidir...

Parasaurolophus

Parasaurolophus

İsmini uzun ibiğinden alan Parasaurolophus, ördek gagalı bir dinozordur. 10 metre boyunda ve 2,5 ton ağırlığındaki bu otobur dinozorun otlar ve yapraklarla beslendiği düşünülmektedir...

Plesiosaurus

Plesiosaurus

Su altında yaşayan bir dinozor olan Plesiosaurus güçlü yüzgeçleriyle su altında hızla hareket eder ve bir çok deniz canlısını avlardı. 3,5 metre kadar büyüyebildikleri düşünülmektedir...

Protoceratops

Protoceratops

Protoceratops "ilk boynuzlu yüz" anlamına gelmektedir. 2 metre boya, 1 metre yüksekliğe ve 180 kg ağırlığa erişebilen Protoceratops oldukça küçük boyutlara sahip bir dinozordur...

Spinosaurus

Spinosaurus

Spinosaurus, "omurga kertenkele" anlamına gelen adını 1,5 metre kadar uzayan ve sırtındaki yelken biçimini oluşturan omurga dikenlerinden almaktadır. 18 metre boya ve 20 ton ağırlığa ulaşabilen Spinosaurus en büyük etobur dinozorlar arasındadır...

Stegosaurus

Stegosaurus

Stegosaurus, "zırhlı dinozor" olarak da bilinir. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda, bir metre yükseklikte olan bu otobır dinozor 2-5 kg ağırlığındaydı...

Stygimoloch

Stygimoloch

Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip Stygimoloch kafasında bulunan dikenler nedeniye bu adı almıştır. Oldukça hızlı bir avcı dinozor türüdür...

Tarbosaurus

Tarbosaurus

"Endişe veren kertenkele" anlamına gelen Tarbosaurus, adını son derece vahşi bir avcı oluşuna borçludur. 12 metre uzunluğu, 4-6 metre yüksekliği ve 5 tonluk ağırlığıyla Asya'nın en büyük etobur dinozorlarından olan Tarbosaurus, Kuzey Amerika'da yaşamış olan T-Rex ile benzerlikler göstermektedir...

Triceratops

Triceratops

Triceratops "üç boynuzlu yüz" anlamına gelmektedir. 9 metre uzunluk, 3 metre yükseklik ve 12 ton ağırlığa ulaşabilen bu otobur dinozor, karada yaşayan dinozorlar arasında boyutlarına oranla en büyük kafatasına sahiptir...